Nanomax plastiko valiklis

 • Kraunamos nuotraukos
 • Profesionali valymo priemonė plastikui (buitiniams prietaisams, dėžėms, plastikiniams baldams, žaislams ir kt.) valyti ir apsaugoti. Pašalina dulkes, nešvarumus ir riebalus. Nuvalyti paviršiai maloniai kvepia. Dėl antistatinių savybių neleidžia kauptis dulkėms. Sudėtyje yra aktyviųjų nanosidabrinių dalelių.
  Nurodymai: purkšti ant šluostės, nuvalyti. Jei reikia, pakartoti. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo produkto naudojimo.

  Sudedamosios dalys: nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (< 1 5%), anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (< 5 %), kvapiųjų medžiagų mišiniai, konservantai: 2-brom-2-nitropropan-1,3-diolis, oktilizotiazolinonas.

  ĮSPĖJIMAS: smarkiai dirgina akis. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti užrakintą.
  "
   

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija