Nanomax universali grindų priežiūros priemonė

 • Kraunamos nuotraukos
 • Profesionali, efektyvi ir koncentruota įvairių grindų maitinamoji ir apsauginė valymo priemonė. Dėl antistatinių savybių neleidžia kauptis dulkėms. Grindys tampa lygios, bet ne slidžios. Po valymo ilgam išlieka malonus kvapas. Sudėtyje yra aktyviųjų nanosidabrinių dalelių.
  Nurodymai: praskiesti 50–1 00ml produkto 10 l vandens, priklausomai nuo nešvarumų kiekio. Prieš naudojant, supurtyti. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo produkto naudojimo.
  Sudedamosios dalys: anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (< 5 %), amfoterinės aktyviosios paviršiaus medžiagos (< 5 %), nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (< 5 %), fosfonatai (< 5 %), EDTA ir jo druskos (< 5%), kvapiųjų medžiagų mišiniai: heksilcinamonas, citronelolis, hidroksicitronelolis, butilfenilas, metilpropionas, geranolis.
  Sudėtis: benzeno sulfoninė rūgštis, C10-13-alkildariniai, natrio druskos, C12–14 riebieji alkoholiai, etoksilinti, alkilsulfatai, C12-15 alkoholiai, šakotieji ir linijiniai, etoksilinti, propoksilinti.
  ĮSPĖJIMAS: smarkiai dirgina akis. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti užrakintą. 

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija